• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Giới thiệu lớp salsa cơ bản
PDF. In Email
Thứ năm, 30 Tháng 6 2011 05:33

Lớp Salsa Cơ bản (dành cho người chưa biết khiêu vũ) trang bị những kiến thức cơ bản về chuyển động Salsa. Mời các bạn tham khảo Lịch khai giảng để sắp xếp thời gian đến đăng ký học. Trong chương trình, học viên sẽ được học 3 điệu Salsa, Bachata và Merengue. Chương trình cụ thể như sau:

Buổi 1:
- Walking (relax)
- Mambo
- Rumba
- Underarm Turn Right
- Underarm Turn Left
- Cuban Break

Buổi 2:
- Caressing
- Variations của Underarms Turn
- Woman Turn With both hands
- Giới thiệu về Merengue (chuyển động, nhảy tập thể)
- Tổ hợp 1 (Combination 1)

Buổi 3:
- Dạy thêm về Merengue
- Cross Body Lead
- Open Break
- Hook Turn
- Tập tổ hợp 2 (Combination 2)

Buổi 4:
- Giới thiệu Bachata cơ bản
- Forward & Backward
- Turn Left & Turn Right
- Ôn lại 2 tổ hợp Salsa

Buổi 5:
- Crossbody Lead & Woman’s Turn
- Các tổ hợp gồm 2 firgures (Turn both hands, XBL Turn)
- Bachata Titanic


Buổi 6:
- Merengue (Rope Spin, Octopuss)
- Rope Spin Salsa
- Combination 3

Buổi 7:
- CBL Turn + Men’s Turn Right + CBL
- Shinning (Sugie Q)
- Ôn lại Merengue & Bachata

Buổi 8:
- Hệ thống lại các kiến thức đã học
• Mambo
• Rumba
• Cuban Break
• Cross Body Lead
• Caressing
• Woman & Man’s Underarms Turn
• Cross Body Lead & Woman’s Turn
• Phương pháp phát triển và sáng tạo trong Salsa

Mời các bạn tham khảo Lịch khai giảng để sắp xếp thời gian đến đăng ký học

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 02:33 )
 
 

GALLERY

images/resized/images/stories/demo/sam-8_75_75.jpgimages/resized/images/stories/demo/sam-9_75_75.jpgimages/resized/images/stories/demo/sam-10_75_75.jpgimages/resized/images/stories/demo/sam-11_75_75.jpgimages/resized/images/stories/demo/sam-12_75_75.jpgimages/resized/images/stories/demo/sam-13_75_75.jpg

Hỗ Trợ Trực Tuyến